วันแห่เทียน


ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วันที่ประกาศข่าว 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:06:26


ด้วยทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมประจำปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนจะนำนักเรียนไปร่วมพิธีถวายต้นเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธิ์แจ้ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้ว นักเรียนเรียนตามปกติ
    จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่านร่วมการกุศลกับทางโรงเรียน ตามกำลังศรัทธาของท่าน เพื่อทางวัดจะได้นำไปจ่ายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ และทำนุบำรุงวัด สำหรับต้นเทียนและเครื่องไทยธรรม โรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ โรงเรียนขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่ท่านได้รับ ขอให้ครอบครัวและกิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอเชิญท่านร่วมถวายต้นเทียนในวันเวลาดังกล่าว

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th