Hangzhou Summer Camp in Thailand


ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วันที่ประกาศข่าว 29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:35:25


Hangzhou Summer Camp in Thailand 2017 (7/7-26/7/2017)

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th