แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10:10:24


ผลการเรียนภาคเรียนที่?1?เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 เท่านั้น
สามารถตรวจสอบได้?ตั้งแต่เวลา?13.00?น.?เป็นต้นไป

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th