กิจกรรมทัศนศึกษา


ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วันที่ประกาศข่าว 24 สิงหาคม 2559 เวลา 07:56:16


วันพฤหัสบดีที่?25?สิงหาคม?2559?ชั้นมัธยมศึกษาปีที่?3?
ไปวัดอรุณ?+?นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่?4-6
ไปบริษัท อิชิตัน จังหวัดอยุธยา
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ไปบริษัท เกษตรฟาร์มไก่ + วัด
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ไปสวนน้อยรักษา
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ไปวัดพระเชตุพน + มิวเซียมสยาม

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th