โครงการปันน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ จังหวัดตาก


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 08 มีนาคม 2559 เวลา 20:25:26


เนื่องด้วยโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาได้จัดโครงการ??ปันน้ำใจ??ขึ้นทุกปีและในปีนี้โรงเรียนที่ได้รับเลือกคือ?โรงเรียนบ้านแม่อมกิ?(สาขาปอเคลอะเด)
?สพป.ตาก?2?ต.แม่วะหลวง?อ.ท่าสองยาง?จ.ตาก?ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ?การคมนาคมไม่สะดวก?การประปาและไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง
?ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้?ทีมงานจะนำสื่อการเรียนการสอนมอบให้กับโรงเรียนและนักเรียน?มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน?และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน
?และส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์?เพื่อเป็นฐานทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

????????????????????สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้?ยังรอคอยท่านผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสิ่งของ/ทุนทรัพย์?(อุปกรณ์การเรียน?ชุดนักเรียน?ชุดกีฬา?อุปกรณ์กีฬา?รองเท้า?ฯลฯ)
?เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กผู้ขาดโอกาสในโรงเรียนต่อไป
???????????????????

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th