เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมงานวันวิชาการ


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:55:14


???ด้วยโรงเรียนได้กำหนดจัดงานวันวิชาการเป็นประจำทุกปี?โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดในวันศุกร์ที่?๑๑?มีนาคม?๒๕๕๙?เวลา?๐๙.๐๐?-?๑๑.๐๐?น.
?เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้เยี่ยมชมผลงานทางด้านวิชาการของบุตรหลานของท่าน
?โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนและรับดาวเพื่อมอบให้แก่โครงงานที่ท่านผู้ปกครองประทับใจมากที่สุดได้ที่หน้างานบริเวณลานทานตะวัน

???จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการวันวิชาการ?ณ?โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา?ขอขอบคุณอย่างสูงมา?ณ?โอกาสนี้

???

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th