โครงการนำลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.6 และม.1-ม.3 ไปอยู่ค่ายพักแรมเพื่อการฝึกอบรมเพิ่มเติม


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:08:22


???????ด้วยโรงเรียนได้จัดทำโครงการนำลูกเสือ-เนตรนารี?ระดับชั้น?ป.4-ป.6?และม.1-ม.3?ไปอยู่ค่ายพักแรมเพื่อการฝึกอบรมเพิ่มเติม
?ตามระเบียบข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ?ตั้งแต่วันที่?12-14?กุมภาพันธ์?2559?ณ?ค่ายลูกเสือสวนนงนุชพัทยา?อ.สัตหีบ?จ.ชลบุรี
?โดยมีลูกเสือและเนตรนารีเดินทางไปอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้?จำนวน?233?คน?(ชาย?108?คน?หญิง?125?คน)?มีครูผู้ควบคุม?จำนวน?15?คน?
โดยมีนางสาวอุดมพร?เพชรจำรัส?เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมกำกับและดูแล?โดยออกเดินทางจากโรงเรียน?ในวันศุกร์ที่?12?กุมภาพันธ์?2559?เวลา?08.00?น.
?โดยรถบัสปรับอากาศ?พักค้างคืนที่ค่ายลูกเสือฯ?และจะกลับถึงโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่?14?กุมภาพันธ์?2559?เวลาประมาณ?16.00?น.

??????

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th