เกียรติ์บัตรการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 65


ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วันที่ประกาศข่าว 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:35:12???????
ด้วยนักเรียนของท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน?ครั้งที่?65
?ในวันเสาร์ที่?14?พฤศจิกายน??พ.ศ.2558??ณ?โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
??
???????

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th