การจัดกิจกรรมลอยกระทง


ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:15:14เนื่องในวันพุธที่??25?พฤศจิกายน??2558?ทางโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้น?โดยให้นักเรียน?เรียนรู้การทำกระทงแบบต่างๆ?และแบบประหยัด?รวมทั้งมีกิจกรรมการลอยกระทง?การละเล่นแบบไทยๆ?ชิมอาหารและขนมไทย?โดยเริ่มเวลา?12.40?น.?ทั้งนี้ได้ขอให้นักเรียน?แต่งชุดไทย?โดยเท่าที่นักเรียนมีอยู่แล้ว?และงดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ???เนตรนารี

??????

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th