โครงงานวิจัย(RBL)ปีการศึกษา 2561


การพัฒนากับดักยุง
การศึกษาผลของเจลสมุนไพรไล่ยุง
การศึกษาผลของครีมสมุนไพรไล่ยุง
การศึกษาผลของสติ๊กเกอร์สมุนไพรไล่ยุง
การศึกษาผลของปูนแดงผสมสมุนไพรในการกำจัดลูกน้ำ
การศึกษาผลของสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง
การศึกษาเปรียบเทียบผลของน้ำหมักชีวภาพจากน้ำหวานกับกากน้ำตาลที่มีต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง
การศึกษาสำรวจเส้นทางขยะจากโรงเรียนสู่โรงขยะ
การพัฒนาถังขยะแบบถีบเพื่อแก้ปัญหาขยะล้น
การศึกษาผลของเกมคัดแยกขยะ
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างกระดาษและกาวในการทำดินกระดาษ
การพัฒนาถังขยะแบบกดเพื่อแก้ปัญหาขยะล้น
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การศึกษาผลการรณรงค์คัดแยกขยะ
การพัฒนาเครื่องบีบอัดขวดพลาสติก
การศึกษาผลของป้ายติดถังขยะเพื่อแก้ปัญหาการคัดแยกขยะ
การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำหวานจากพลังงาน แสงอาทิตย์
การพัฒนาเครื่องทำน้ำเย็นโดยใช้น้ำแข็งเหลือทิ้ง
การพัฒนาถังขยะแบบเพิ่มช่องทิ้งวัสดุรีไซเคิล(ไม้ไอติม ไม้แหลม ฝาขวดพลาสติก)

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th