โครงงานวิจัย(RBL)ปีการศึกษา 2558


การศึกษาการเปรียบเทียบการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมี
การศึกษาสมุนไพรและถ่านในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของห้องน้ำ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรในการไล่ยุง
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมกับอาหารสำเร็จรูป
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักที่ใช้น้ำหมักน้ำซาวข้าวและเปลือกไข่กับปุ๋ยเคมี
เปรียบเทียบผลของน้ำหมักจากก้างปลาและกระดูกสัตว์ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช
การพัฒนาหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดโดยกระบวนการสกัดสีจากธรรมชาติ
ศึกษาคุณสมบัติการทำให้เกิดเจลของเยลลี่ที่สกัดจากเพคตินในเปลือกผลไม้
การสร้างสรรค์นิทานภาพตามรอยพระราชดำรัสด้านความสามัคคี
การพัฒนาเครื่องสอยมะนาว
การศึกษาการทำลูกอมลูกยอ
การพัฒนาแป้นพิมพ์จัดรูปทรงฝรั่ง
เปรียบเทียบชนิดของไข่ในการทอดแหนม ไม่แตก
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรในการไล่มดคันไฟ
การพัฒนาเครื่องดักไขมันจากเปลือกไข่
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรในการดับกลิ่นคาวปลา

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th