ค้นหา    
จำนวนข่าวทั้งหมด 15 ข่าว    จำนวน 1 หน้า
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ประกาศข่าว อ่านข่าว
1 ภาพกิจกรรมการซ้อมดับเพลิง ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวกิจกรรมนักเรียน 03 กุมภาพันธ์ 2560
2 ภาพกิจกรรม ลูกเสือ เดย์แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวกิจกรรมนักเรียน 03 กุมภาพันธ์ 2560
3 กิจกรรมทัศนศึกษา ข่าวกิจกรรมนักเรียน 24 สิงหาคม 2559
4 เกียรติ์บัตรการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ข่าวกิจกรรมนักเรียน 15 ธันวาคม 2558
5 การจัดกิจกรรมลอยกระทง ข่าวกิจกรรมนักเรียน 19 พฤศจิกายน 2558
6 การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน Teacher Appreciation Day Ceremony ข่าวกิจกรรมนักเรียน 10 มิถุนายน 2558
7 การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรมสนุกกับเลโก้) Have Fun with Lego ????? ข่าวกิจกรรมนักเรียน 27 พฤษภาคม 2558
8 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาล (ป้องกัน 3 สายพันธุ์) Re: Influenza Vaccination ข่าวกิจกรรมนักเรียน 27 พฤษภาคม 2558
9 กำหนดการสำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 ข่าวกิจกรรมนักเรียน 30 มีนาคม 2558
10 ขอแจ้งกำหนดการต่างๆ ข่าวกิจกรรมนักเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2558
11 ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ข่าวกิจกรรมนักเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2558
12 การจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ข่าวกิจกรรมนักเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2558
13 ขอเชิญร่วมงานวันปิดภาคเรียนและมอบวุฒิบัตร ข่าวกิจกรรมนักเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2558
14 STS ACHIEVERS 2014 ข่าวกิจกรรมนักเรียน 13 มกราคม 2558
15 ตรวจสุขภาพนักเรียน ข่าวกิจกรรมนักเรียน 10 มกราคม 2558
หน้า 1

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th