ประมวลภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ         นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ร่วมตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในเขตตรวจราชการที่ 5 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ ณ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร


Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th